Poradnik pacjenta

Zasady Refundacji

Podstawą do uzyskania zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest zlecenie, które może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista) bądź felczer. Zlecenie musimy potwierdzić w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Możemy je dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub przez osobę upoważnioną.

Zlecenie ważne jest przez okres:

  • 30 dni od daty wystawienia, jeśli dotyczy zaopatrzenia w comiesięczne środki pomocnicze (pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu);
  • 90 dni od daty wystawienia, jeśli dotyczy przed¬miotów ortopedycznych i pozostałych środków pomocniczych

Jeśli zlecenie dotyczy comiesięcznego zaopatrzenia w środki pomocnicze otrzymamy z Funduszu „Kartę zaopatrzenia comiesięcznego” na okres 12 miesięcy. Dzięki temu nie będziemy musieli potwierdzać co miesiąc naszego zlecenia w oddziale wojewódzkim NFZ. Dla zleceń na przedmioty ortopedyczne i pozostałe środki pomocnicze nie jest wydawana Karta. Po potwierdzeniu takiego zlecenia i jego zewidencjonowaniu Fundusz prześle je nam na wskazany przez nas adres.

Gdzie możemy zrealizować zlecenie?

Zlecenia realizowane są przez świadczeniodawców w całym kraju, którzy podpisali z Funduszem umowę. Jeśli realizujemy zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie, powinniśmy u świadczeniodawcy przedstawić „Kartę zaopatrzenia comiesięcznego” oraz aktualnie wydane przez lekarza zlecenie. Jeśli realizujemy zlecenie na przedmioty ortopedyczne lub inne środki pomocnicze to powinniśmy u świadczeniodawcy przedstawić aktualne zlecenie potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ.

Pamiętajmy, że Fundusz pokryje koszty środków pomocniczych lub przedmiotów ortopedycznych do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jeżeli wybrany przez nas sprzęt będzie droższy, część kosztów będziemy musieli pokryć we własnym zakresie.

Naprawa przedmiotów ortopedycznych

Jeśli zakupiony przez nas sprzęt ortopedyczny wymaga naprawy musimy zwrócić się do oddziału wojewódzkiego NFZ z prośbą o wystawienie wniosku na jego naprawę. Wniosek taki musimy przedstawić świadczeniodawcy w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia. Fundusz refunduje koszty naprawy po wygaśnięciu okresu gwarancji (do tego czasu naprawy powinny być wykonywane w ramach gwarancji).

Pamiętajmy, że również w przypadku napraw obowiązują określony limity cenowe, do wysokości których Fundusz może je finansować.

Zobacz: Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne.