Usługi dla klientów indywidualnych

Oferta usług dla klientów indywidualnych:
Testy słuchu
Dobór aparatów słuchowych
Pokój do badań słuchu
Informacje o refundacjach
Przydatne informacje NFZ