Pokój Badań

Pokój badań słuchu

badan

W naszym sklepie mieszczącym się w Bolesławcu przy ulicy Grunwaldzkiej 4 przeprowadzamy badania słuchu.
W sklepie znajduje się specjalnie do tego celu przygotowane pomieszczenie, wyposażone w niezbędną aparaturę.